Při každém nákupu potravin se na obalech výrobků setkáváme s daty „Minimální trvanlivost do“ nebo „Spotřebujte do“. Ne každý však ví, že mezi nimi existuje rozdíl. Ale on opravdu existuje! 

Díky takové nevědomosti většiny spotřebitelů se bohužel v EU ročně vyhodí doslova tuny jídla. Jak tedy pojmům porozumět, abychom ušetřili peníze a potravinami tolik neplýtvali?

„MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO“ označuje datum, do kterého si potravina uchová svou deklarovanou kvalitu

Datum minimální trvanlivosti se týká potravin, které se nekazí příliš rychle a mají tedy delší životnost. 

Pokud toto datum uplyne, i přesto můžeme potraviny konzumovat, ale za podmínky, že byly respektovány pokyny pro skladování, že není poškozen obal, apod.
Výrobce již ale negarantuje plnou výživovou a chuťovou kvalitu potraviny. Tyhle potraviny můžeme nadále najít také v regálech obchodů, ovšem musí být umístěny odděleně a řádně označeny.

Kde se nejčastěji s datem „Minimální trvanlivost do“ setkáme? Objevuje se na široké řadě chlazených, mražených, sušených, konzervovaných a jiných potravin.

„SPOTŘEBUJTE DO“ označuje datum, do kterého může být potravina konzumována bezpečně

Datum „Spotřebujte do“ se objevuje u potravin, které velmi rychle podléhají zkáze.

Trvanlivost těchto potravin je relativně krátká, proto bychom je měli konzumovat nejlépe ihned, a hlavně se řídit pokyny pro skladování, jako např. „Uchovávejte v lednici“, „Uchovávejte při teplotě 2-4 °C, atd. V opačném případě se potraviny rychleji kazí a my riskujeme otravu jídlem. Potraviny s uplynutím data „Spotřebujte do“ nemohou být na rozdíl od těch předešlých dále v obchodech nabízeny, jelikož pro spotřebitele mohou představovat opravdu zdravotní riziko. 

V případě, že takové potraviny doma nalezneme, konzumovat je můžete pouze tehdy, pokud nevidíme či necítíme nic podezřelého.

Typické potraviny, které velmi rychle podléhají zkáze jsou mléčné výrobky, chlazené maso, čerstvé ryby, výrobky studené kuchyně a další. 

A CO VÝROBKY NA RYBÍM TRŽIŠTI?

Na našich výrobcích, resp. na jejich etiketách vždy naleznete datum „Minimální trvanlivost do“ – tedy první z uvedených pojmů. 

Vzhledem k tomu, že ryby jsou mražené a vy je v mrazáku můžete nějakou dobu uchovávat, může se stát, že po delší době objevíte rybku s datem minimální trvanlivosti, které už uběhlo.
V takovém případě je čistě na vašem uvážení, zda se i po uplynutí této doby do konzumace pustíte či ne. Ovšem jak bylo řečeno výše, v takové situaci již nemůžeme garantovat plnou chuťovou a výživovou kvalitu ryby.